เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)

เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)
 

เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)

     เส้นทางสวนรุกขชาติ  (Arboretum Trail) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 600 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ  ท่ามกลางความร่มรื่น และจุดพักผ่อนท่ามกลางสวนสนธรรมชาติ โดยจุดไฮไลท์ของเส้นทางนี้อยู่ที่แปลงเฟิน ป่าดึกดำบรรพ์มีชีวิต ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส ประกอบด้วยพืชกลุ่มเฟินนานาชนิด เช่น กูดต้น  เป็นพืชกลุ่มเฟินที่มีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร เฟินกีบแรด เฟินเขากวาง  เฟินลูกไก่ทอง และพืชดึกดำบรรพ์ ไม่มีดอกที่หาดูได้ยาก เช่น หญ้าถอดปล้อง หวายทะนอย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวจะพบกับพรมธรรมชาติ  ที่เกิดจากมอสชนิดต่างๆ  เจริญเติบโตตลอดเส้นทางแปลงเฟิน

     ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย  บอน  ปาล์ม  เฟิน  แปลงขิงข่า  ปรง  และสน ระยะทางประมาณ 600 เมตรตามเส้นทางสวนรุกขชาติ ผู้มาเยี่ยมชมจะมองเห็นพรรณไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้น ถูกจัดเป็นวงค์ไม้ ตามหลักทางพฤกษศาสตร์ โดยถูกจำแนกไว้มากกว่า 10 วงศ์ไม้ เช่น วงศ์กล้วย วงศ์ปาล์ม วงศ์สน วงศ์ถั่ว วงค์ขิงข่า วงค์ปรง วงค์เฟิน ฯลฯ