อุทยานขิง-ข่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์

อุทยานขิง-ข่า
 

อุทยานขิง-ข่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์

     อุทยานขิง-ข่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ทำการรวบรวมพืชวงศ์ขิง – ข่า ของไทย กว่า 180 ชนิด ซึ่งจัดได้ว่ารวบรวมไว้มากที่สุดในประเทศ มาจัดแสดง โดยพืชวงศ์ขิง –ข่า ถือว่าเป็นกลุ่มพืชที่ใหญ่วงศ์หนึ่งของโลกที่มีความหลากหลายสูง ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ตามภูมิประเทศในเขตร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตร แหล่งที่อุดมสมบูรณ์และสามารถพบพืชวงศ์ขิง – ข่า ได้มากที่สุด อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย มีอยู่ถึง 26 สกุล กว่า 300 ชนิด หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของพืชวงศ์ขิง – ข่า จากทั่วโลก ทำให้พืชวงศ์ขิง – ข่า ในประเทศไทยเป็นที่สนใจของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก