เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย (Native orchids nursery)

เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย (Native orchids nursery)
 

เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย (Native orchids nursery)

    ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสวนฯ ใกล้อาคารที่ทำการ เป็นสถานที่รวบรวม และ ขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นบ้านของไทยและกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะ ปัจจุบันที่รวบรวมปลูกเลี้ยงไว้และตรวจสอบชื่อถูกต้องมีอยู่ประมาณ 350 ชนิด