แสดงรายการ จากวงศ์ "ARALIACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu ผักแปม ARALIACEAE
2 Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem. ต้างเขา ARALIACEAE
3 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index