แสดงรายการ จากวงศ์ "SAPOTACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Mimusops elengi Linn. พิกุล SAPOTACEAE
2 Pouteria campechiana (Kunth) Baehni ละมุดเขมร SAPOTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index