แสดงรายการ จากวงศ์ "BERBERIDACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Mahonia siamensis Takeda ขมิ้นต้น BERBERIDACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index