แสดงรายการ จากวงศ์ "ARECACEAE"   พบทั้งสิ้น 24 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
2 Adonidia merrillii (Becc.) Becc. หมากนวล ARECACEAE
3 Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. ตาลฟ้า ARECACEAE
4 Brahea armata S.Watson บราเฮีย ARECACEAE
5 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
6 Caryota obtuse Griff. เต่าร้างยักษ์ภูคา ARECACEAE
7 Corypha umbraculifera L. ลานวัด ARECACEAE
8 Crytostachys renda Blume. หมากแดง ARECACEAE
9 Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. ปาล์มเจ้าหญิง ARECACEAE
10 Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. ปาล์มชมพู ARECACEAE
11 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. หมากเหลือง ARECACEAE
12 Iguanura wallichiana (Mart.) Becc. หมากปีแน ARECACEAE
13 Johanesteijsmannia altifrons (Rchb.f.& Zoll.) H.E.Moore ปาล์มบังสูรย์ ARECACEAE
14 Kerriodxa elegans J.Dransf. พระยาถลาง ARECACEAE
15 Livistona chinensis (Jacq.) R.Br.ex Mart. ปาล์มจีน ARECACEAE
16 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
17 Ptychosperma macarthurii (H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. หมากเขียว ARECACEAE
18 Raphia sp. ราเฟีย ARECACEAE
19 Rhapis humilis Blume จั๋งจีน ARECACEAE
20 Salacca wallichiana (Gaertn.) Voss ระกำ ARECACEAE
21 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman ควีนส์ปาล์ม ARECACEAE
22 Wallichia disticha T.Anderson หมากนเรศวร ARECACEAE
23 Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl. ex de Bary ปาล์มพัดทะเลทราย ARECACEAE
24 Wodyetia bifurcata A.K.Irvine ปาล์มหางกระรอก ARECACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index