แสดงรายการ จากวงศ์ "ARECACEAE"   พบทั้งสิ้น 27 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
2 Adonidia merrillii (Becc.) Becc. หมากนวล ARECACEAE
3 Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. ตาลฟ้า ARECACEAE
4 Brahea armata S.Watson บราเฮีย ARECACEAE
5 Caryota mitis Lour. เต่าร้างแดง ARECACEAE
6 Caryota obtuse Griff. เต่าร้างยักษ์ภูคา ARECACEAE
7 Corypha umbraculifera L. ลานวัด ARECACEAE
8 Crytostachys renda Blume. หมากแดง ARECACEAE
9 Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. ปาล์มเจ้าหญิง ARECACEAE
10 Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. ปาล์มชมพู ARECACEAE
11 Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. หมากเหลือง ARECACEAE
12 Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf. ปาล์มขนนก ARECACEAE
13 Iguanura wallichiana (Mart.) Becc. หมากปีแน ARECACEAE
14 Johanesteijsmannia altifrons (Rchb.f.& Zoll.) H.E.Moore ปาล์มบังสูรย์ ARECACEAE
15 Kerriodxa elegans J.Dransf. พระยาถลาง ARECACEAE
16 Livistona chinensis (Jacq.) R.Br.ex Mart. ปาล์มจีน ARECACEAE
17 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
18 Phoenix dactylifera L. อินทผาลัม, Date palm ARECACEAE
19 Ptychosperma macarthurii (H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. หมากเขียว ARECACEAE
20 Raphia sp. ราเฟีย ARECACEAE
21 Rhapis humilis Blume จั๋งจีน ARECACEAE
22 Rhapis laosensis Becc. จั๋ง ARECACEAE
23 Salacca wallichiana (Gaertn.) Voss ระกำ ARECACEAE
24 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman ควีนส์ปาล์ม ARECACEAE
25 Wallichia disticha T.Anderson หมากนเรศวร ARECACEAE
26 Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl. ex de Bary ปาล์มพัดทะเลทราย ARECACEAE
27 Wodyetia bifurcata A.K.Irvine ปาล์มหางกระรอก ARECACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index