แสดงรายการ จากวงศ์ "OPHIOGLOSSACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. ผักตีนกวาง OPHIOGLOSSACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index