แสดงรายการ จากวงศ์ "BIXACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
2 Cochlospermum religiosum Alston สุพรรณิการ์ BIXACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index