แสดงรายการ จากวงศ์ "MORACEAE"   พบทั้งสิ้น 40 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Arthocarpus thailandicus C.C.Berg มะหาดไทย MORACEAE
2 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน MORACEAE
3 Artocarpus lacucha Roxb. มะหาด MORACEAE
4 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
5 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
6 Ficus altissima Bl. กร่าง MORACEAE
7 Ficus altissima Blume ไทรทอง MORACEAE
8 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
9 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
10 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
11 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
12 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
13 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
14 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
15 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
16 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
17 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
18 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
19 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
20 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
21 Ficus microcarpa L.f. ไทรอินโด MORACEAE
22 Ficus microcarpa L.f. ไทรใบกลม MORACEAE
23 Ficus microcarpa L.f. ไทรเกาหลี MORACEAE
24 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
25 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
26 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
27 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
28 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
29 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
30 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
31 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
32 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
33 Ficus superba (Miq.)Miq. ไกร MORACEAE
34 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
35 Ficus variegata Blume ผูก MORACEAE
36 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
37 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
38 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
39 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
40 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index