แสดงรายการ จากวงศ์ "MORACEAE"   พบทั้งสิ้น 35 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Arthocarpus thailandicus C.C.Berg มะหาดไทย MORACEAE
2 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน MORACEAE
3 Artocarpus lacucha Roxb. มะหาด MORACEAE
4 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
5 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
6 Ficus altissima Bl. กร่าง MORACEAE
7 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
8 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
9 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
10 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
11 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
12 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
13 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
14 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
15 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
16 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
17 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
18 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
19 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
20 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
21 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
22 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
23 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
24 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
25 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
26 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
27 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
28 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
29 Ficus superba (Miq.)Miq. ไกร MORACEAE
30 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
31 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
32 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
33 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
34 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
35 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index