แสดงรายการ จากวงศ์ "MORACEAE"   พบทั้งสิ้น 43 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Arthocarpus thailandicus C.C.Berg มะหาดไทย MORACEAE
2 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน MORACEAE
3 Artocarpus lacucha Roxb. มะหาด MORACEAE
4 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
5 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
6 Ficus altissima Bl. กร่าง MORACEAE
7 Ficus altissima Blume ไทรทอง MORACEAE
8 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
9 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
10 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
11 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
12 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
13 Ficus deltoidea Jack f. variegata สาริกาลิ้นทองใบด่าง MORACEAE
14 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
15 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
16 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
17 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
18 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
19 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
20 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
21 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
22 Ficus maclellandii King ไทรย้อยใบยาว MORACEAE
23 Ficus microcarpa L.f. ไทรอินโด MORACEAE
24 Ficus microcarpa L.f. ไทรเกาหลี MORACEAE
25 Ficus microcarpa L.f. ไทรใบกลม MORACEAE
26 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
27 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
28 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
29 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
30 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
31 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
32 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
33 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
34 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
35 Ficus sp. มะเดื่อ MORACEAE
36 Ficus superba (Miq.)Miq. ไกร MORACEAE
37 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
38 Ficus variegata Blume ผูก MORACEAE
39 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
40 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
41 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
42 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
43 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index