แสดงรายการ จากวงศ์ "AVERRHOACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Averrhoa bilimbi Linn. ตะลิงปลิง AVERRHOACEAE
2 Averrhoa carambola Linn. มะเฟือง AVERRHOACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index