แสดงรายการ จากวงศ์ "STERCULIACEAE"   พบทั้งสิ้น 20 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Eriolaena candollei Wall. ปอเลียงฝ้าย STERCULIACEAE
2 Firmiana kerrii (Craib) Kosterm. ปอตั๊บ STERCULIACEAE
3 Helicteres angustifolia L. ขี้ตุ่น STERCULIACEAE
4 Helicteres isora L. ปอบิด STERCULIACEAE
5 Helicteres isora Linn. ปอบิด STERCULIACEAE
6 Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz ขี้อ้น STERCULIACEAE
7 Pentapetes phoenicea Linn. บานเที่ยง STERCULIACEAE
8 Pterocymbium javanicum R.Br. ปออีเก้ง STERCULIACEAE
9 Pterospermum acerifolium Willd. กะหนานปลิง STERCULIACEAE
10 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. ขามคัวะ STERCULIACEAE
11 Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.ex Roxb. ขามคัวะ STERCULIACEAE
12 Pterospermum semisagittatum Ham. หำฮอก STERCULIACEAE
13 Reevesia pubescens Mast. var. siamensis (Craib) Anthony โมลีสยาม STERCULIACEAE
14 Sterculia guttata Roxb. ปอแดง STERCULIACEAE
15 Sterculia laevis Wall.ex Hook ver. Lanceolata Phlengklai ลิ้นงั่ว STERCULIACEAE
16 Sterculia lanceolata Cav. ปอผ่าสาม STERCULIACEAE
17 Sterculia monosperma Vent. เกาลัด STERCULIACEAE
18 Sterculia pexa Pierre ปอกะเด้ง STERCULIACEAE
19 Sterculia villosa Roxb. ปอตู๊บหูช้าง STERCULIACEAE
20 Waltheria indica L. ตานทราย STERCULIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index