แสดงรายการ จากวงศ์ "GNETACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. ผักเมี่ยง GNETACEAE
2 Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf ผักเมี่ยง GNETACEAE
3 Gnetum montanum Markgr. เมื่อย GNETACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index