แสดงรายการ จากวงศ์ "LECYTHIDACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Careya arborea Roxb. กระโดน LECYTHIDACEAE
2 Couroupita guianensis Aubl. สาละลังกา LECYTHIDACEAE
3 Gustavia augusta L. บัวสวรรค์ LECYTHIDACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index