แสดงรายการ จากวงศ์ "LECYTHIDACEAE"   พบทั้งสิ้น 4 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Careya arborea Roxb. กระโดน LECYTHIDACEAE
2 Careya sphaerica Roxb. กระโดน LECYTHIDACEAE
3 Couroupita guianensis Aubl. สาละลังกา LECYTHIDACEAE
4 Gustavia augusta L. บัวสวรรค์ LECYTHIDACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index