แสดงรายการ จากวงศ์ "DROSERACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Drosera burmannii Vahl จอกบ่วาย DROSERACEAE
2 Drosera indica L. หยาดน้ำค้าง DROSERACEAE
3 Drosera peltata J. E. Smith ex Willd. ปัดน้ำ DROSERACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index