แสดงรายการ จากวงศ์ "MUSACEAE"   พบทั้งสิ้น 72 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman กล้วยนวล MUSACEAE
2 Musa (AA Group) ‘Pisang Ampiang’ กล้วยปิซังแอมเปียง MUSACEAE
3 Musa (AA Group) ‘Pisang Umbon’ กล้วยปิซังอัมบน MUSACEAE
4 Musa (AA Group) ‘Hom Thong Son’ กล้วยหอมทองสั้น MUSACEAE
5 Musa (AA Group) ‘Sa’ กล้วยสาปากช่อง MUSACEAE
6 Musa (AAA Group) ‘Khiao Pak Chong’ กล้วยเขียวปากช่อง MUSACEAE
7 Musa (AAA Group) ‘Niu Chorake Amphawa’ กล้วยนิ้วจระเข้อัมพวา MUSACEAE
8 Musa (AAB Group) ‘Khom Burirum’ กล้วยขมบุรีรัมย์ MUSACEAE
9 Musa (AAB Group) ‘Thong Som’ กล้วยทองส้ม MUSACEAE
10 Musa (AAB Group) ‘Khai Thong Ngoei’ กล้วยไข่ทองเงย MUSACEAE
11 Musa (AAB Group) ‘Nam Thai’ กล้วยน้ำไท MUSACEAE
12 Musa (AABB Group) ‘Fia03’ กล้วยเฟีย03 MUSACEAE
13 Musa (ABB Group) ‘Khai Chumpae’ กล้วยไข่ชุมแพ MUSACEAE
14 Musa (ABB Group) ‘Kluai Dang’ กล้วยด่าง MUSACEAE
15 Musa (ABB Group) ‘Nam Lawo’ กล้วยน้ำละโว้ MUSACEAE
16 Musa (ABB Group) ‘Namwa Mali Ong’ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง MUSACEAE
17 Musa (ABB Group) ‘Pakchong 50’ กล้วยปากช่อง50 MUSACEAE
18 Musa (ABB Group) ‘Thep Panom’ กล้วยเทพพนม MUSACEAE
19 Musa (ABB Group) ‘Hak Muk Phama’ กล้วยหักมุกพม่า MUSACEAE
20 Musa (ABB Group) ‘Hak Muk’ กล้วยหักมุก MUSACEAE
21 Musa (ABB Group) ‘Hin’ กล้วยหิน MUSACEAE
22 Musa (ABB Group) ‘Nam Chiangrai’ กล้วยน้ำเชียงราย MUSACEAE
23 Musa (ABB Group) ‘Nam Fat’ กล้วยน้ำฝาด MUSACEAE
24 Musa (ABB Group) ‘Namwa Dang’ กล้วยน้ำว้าด่าง MUSACEAE
25 Musa (ABBB Group) ‘Thipparod’ กล้วยทิพรส MUSACEAE
26 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
27 Musa coccinea Andr กล้วยรัตกัทลี MUSACEAE
28 Musa itinerans Cheesman กล้วยหกเขาสอยดาว MUSACEAE
29 Musa ornata Roxb. กล้วยบัวสีชมพู MUSACEAE
30 Musa (AA Group) ‘A-roi’ กล้วยอร่อย MUSACEAE
31 Musa (AA Group) ‘Sa’ กล้วยสา MUSACEAE
32 Musa (AAA Group) ‘Hom Thong Pa’ กล้วยหอมทองป่า MUSACEAE
33 Musa (AAA group) ‘Roiplee’ กล้วยร้อยปลี MUSACEAE
34 Musa (AAA) ‘Nak’ กล้วยนาก MUSACEAE
35 Musa (AAB Group) ‘Khachonerk Surin’ กล้วยกระเจาะเนิร์กสุรินทร์ MUSACEAE
36 Musa (AAB Group) ‘Nieo Jorakhe’ กล้วยนิ้วจระเข้เล็ก MUSACEAE
37 Musa (ABB group) ‘Daeng Hawii’ กล้วยแดงฮาวาย MUSACEAE
38 Musa (ABB group) ‘Kha Nun ’ กล้วยขนุน MUSACEAE
39 Musa (ABB group) ‘Kho Khaeng ’ กล้วยคอแข็ง MUSACEAE
40 Musa (ABB group) ‘Langka’ กล้วยลังกา MUSACEAE
41 Musa (ABB group) ‘Nam Wa Nuan Chan’ กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ MUSACEAE
42 Musa (ABB group) ‘Nam Wa’ กล้วยน้ำว้า MUSACEAE
43 Musa (ABB group) ‘Namwa Tanao Si’ กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี MUSACEAE
44 Musa (ABB Group) ‘Nang Phaya’ กล้วยนางพญา MUSACEAE
45 Musa (ABB Group) ‘Nom Mi’ กล้วยนมหมี MUSACEAE
46 Musa (ABB group) ‘Rose’ กล้วยโรส MUSACEAE
47 Musa (ABB Group) ‘Thepanom’ กล้วยเทพพนม MUSACEAE
48 Musa (ABBB Group) ‘Theparod’ กล้วยเทพรส MUSACEAE
49 Musa ‘Hom Khae’ กล้วยหอมแคระ MUSACEAE
50 Musa ‘Nam Nom’ กล้วยน้ำนม MUSACEAE
51 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds กล้วยป่า MUSACEAE
52 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่าดอยมูเซอ) กล้วยป่าดอยมูเซอ MUSACEAE
53 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ) กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ MUSACEAE
54 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่านาทวี) กล้วยป่านาทวี MUSACEAE
55 Musa acuminata Colla ssp. microcarpa (Becc.) Simmonds (กล้วยป่าระนอง) กล้วยป่าระนอง MUSACEAE
56 Musa acuminata ssp. zebrina Nasution กล้วยเสือพราน MUSACEAE
57 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
58 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีคลองตานี) กล้วยตานีคลองตานี MUSACEAE
59 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีคอนพะเพ็ง) กล้วยตานีคอนพะเพ็ง MUSACEAE
60 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีป่าภูพิงค์) กล้วยตานีป่าภูพิงค์ MUSACEAE
61 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีวัดป่าศาลาปางสัก) กล้วยตานีป่าวัดป่าศาลาปางสัก MUSACEAE
62 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีห้วยแม่เพรียง) กล้วยตานีห้วยแม่เพรียง MUSACEAE
63 Musa balbisiana Colla (ตานีดำ) กล้วยตานีดำ MUSACEAE
64 Musa balbisiana Colla. กล้วยตานี MUSACEAE
65 Musa ballbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
66 Musa chiliocarpa Back. กล้วยร้อยหวี MUSACEAE
67 Musa gracilis Holttum กล้วยศรีนรา MUSACEAE
68 Musa itinerans Cheeseman กล้วยหก MUSACEAE
69 Musa laterita cheeseman กล้วยไหล MUSACEAE
70 Musa ornata Roxb. ‘Royal purple’ กล้วยบัวสีม่วง MUSACEAE
71 Musa serpentina Swangpol & Somana กล้วยนาคราชหางปอน MUSACEAE
72 Musa superba Roxb. กล้วยผา MUSACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index