แสดงรายการ จากวงศ์ "Apiaceae"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Centella asiatica Urban บัวบก APIACEAE
2 Oenanthe javanica (Blume) DC. ผักชีล้อม APIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index