แสดงรายการ จากวงศ์ "Phyllanthaceae"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anitidesma acidum Retz. เม่าส้ม PHYLLANTHACEAE
2 Antidesma ghaesembilla Gaertn. เม่าไข่ปลา PHYLLANTHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index