แสดงรายการ จากวงศ์ "MYRTACEAE"   พบทั้งสิ้น 20 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
2 Cleistocalyx nervosum var. paniala มะเกี๋ยง MYRTACEAE
3 Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake เสม็ดขาว MYRTACEAE
4 Psidium guajava L. ฝรั่ง MYRTACEAE
5 Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. พรวด MYRTACEAE
6 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry เสม็ดชุน MYRTACEAE
7 Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston ชมพู่ MYRTACEAE
8 Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland คริสตินา MYRTACEAE
9 Syzygium claviflorum (Roxb.) Cowan&Cowan หว้าขี้แพะ MYRTACEAE
10 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
11 Syzygium formosum (Wall.) Masam. ชมพู่นก MYRTACEAE
12 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่น้ำดอกไม้ MYRTACEAE
13 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry ชมพู่ม่าเหมี่ยว MYRTACEAE
14 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair ชมพู่ป่า MYRTACEAE
15 Syzygium myrtifolium Walp. คริสตินา MYRTACEAE
16 Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn. ชมพู่น้ำ MYRTACEAE
17 Syzygium sp. เสม็ด MYRTACEAE
18 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh ก้าว MYRTACEAE
19 Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. var. rufescens (Hance) J.Parn. & Nic Lughada ก้าว MYRTACEAE
20 Xanthostemon chrysanthus (F.Muell.) Benth. รักแรกพบ MYRTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index