แสดงรายการ จากวงศ์ "LEEACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Leea macrophylla Roxb.ex Hornem. พญากาสัก LEEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index