แสดงรายการ จากวงศ์ "Canaceae"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Canna indica L. พุทธรักษากินหัว CANACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index