แสดงรายการ จากวงศ์ "APOCYNACEAE"   พบทั้งสิ้น 53 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชวนชม APOCYNACEAE
2 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don โมกเครือ APOCYNACEAE
3 Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field. บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
4 Allamanda cathartica L บานบุรี APOCYNACEAE
5 Allamanda cathartica L. บานบุรี APOCYNACEAE
6 Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ทุ้งฟ้า APOCYNACEAE
7 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. น่องขาว APOCYNACEAE
8 Alstonia rostrata Fischer ตีนเป็ดเล็ก APOCYNACEAE
9 Alstonia rupestris kerr ตีนเป็ดเชียงดาว APOCYNACEAE
10 Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตีนเป็ด APOCYNACEAE
11 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร APOCYNACEAE
12 Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don เครือไส้ตัน APOCYNACEAE
13 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
14 Carissa carandas L. หนามแดง APOCYNACEAE
15 Carissa carandas L. มะนาวไม่รู้โห่ APOCYNACEAE
16 Carissa cochinchinensis Pierre หนามพรม APOCYNACEAE
17 Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. cv. Boxwood Beauty หีบไม้งาม APOCYNACEAE
18 Carissa spinarum L. หนามพรม APOCYNACEAE
19 Catharanthus roseus (L.) G. Don แพงพวยฝรั่ง APOCYNACEAE
20 Cerbera odollam Gaertn. ตีนเป็ดทะเล APOCYNACEAE
21 Chonemorpha verrucosa (Blume) D.J. Middleton โมกเครือ APOCYNACEAE
22 Dregea volubilis Benth. ผักฮ้วน APOCYNACEAE
23 Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton ว่านตรุ APOCYNACEAE
24 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
25 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
26 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
27 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
28 Kibatalia arborea(Bl.)G.Don พุงดง APOCYNACEAE
29 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
30 Kopsia fruticosa (Kerr)A. DC. พุดชมพู APOCYNACEAE
31 Nerium oleander L. ยี่โถ APOCYNACEAE
32 Parameria laevigata (Juss.) Moldenke เครือเขามวกขาว APOCYNACEAE
33 Plumeria obtusa L. ลั่นทมขาว APOCYNACEAE
34 Plumeria pudica Jacq. ลั่นทมใบศร APOCYNACEAE
35 Plumeria rubra L. ลั่นทมแดง APOCYNACEAE
36 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
37 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon ขะย่อมใหญ่ APOCYNACEAE
38 Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard ขะย่อมหลวง APOCYNACEAE
39 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
40 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. พุดกุหลาบ APOCYNACEAE
41 Tabernaemontana divaricata ‘Dwarf’ พุดศุภโชค APOCYNACEAE
42 Tabernaemontana pandacaqui Lam. พุดฝรั่ง APOCYNACEAE
43 Telosma cordata (Burm. f.) Merr. ขจร APOCYNACEAE
44 Thevetia peruviana (Pers.) Schum. รำเพย APOCYNACEAE
45 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai เดื่อดิน APOCYNACEAE
46 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
47 Wrightia antidysenterica (L.) R. Br. พุดพิชญา APOCYNACEAE
48 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
49 Wrightia dubia Spreng. โมกแดง APOCYNACEAE
50 Wrightia pubescens R.Br. โมก APOCYNACEAE
51 Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz ‘Variegata’ โมกด่าง APOCYNACEAE
52 Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk โมกราชินี APOCYNACEAE
53 Wrightia tokiae D.J.Middleton โมกพะวอ APOCYNACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index