แสดงรายการ จากวงศ์ "APOCYNACEAE"   พบทั้งสิ้น 54 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชวนชม APOCYNACEAE
2 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don โมกเครือ APOCYNACEAE
3 Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field. บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
4 Allamanda cathartica L บานบุรี APOCYNACEAE
5 Allamanda cathartica L. บานบุรี APOCYNACEAE
6 Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ทุ้งฟ้า APOCYNACEAE
7 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. น่องขาว APOCYNACEAE
8 Alstonia rostrata Fischer ตีนเป็ดเล็ก APOCYNACEAE
9 Alstonia rupestris kerr ตีนเป็ดเชียงดาว APOCYNACEAE
10 Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตีนเป็ด APOCYNACEAE
11 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร APOCYNACEAE
12 Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don เครือไส้ตัน APOCYNACEAE
13 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
14 Carissa carandas L. หนามแดง APOCYNACEAE
15 Carissa carandas L. มะนาวไม่รู้โห่ APOCYNACEAE
16 Carissa cochinchinensis Pierre หนามพรม APOCYNACEAE
17 Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. cv. Boxwood Beauty หีบไม้งาม APOCYNACEAE
18 Carissa spinarum L. หนามพรม APOCYNACEAE
19 Catharanthus roseus (L.) G. Don แพงพวยฝรั่ง APOCYNACEAE
20 Cerbera odollam Gaertn. ตีนเป็ดทะเล APOCYNACEAE
21 Chonemorpha verrucosa (Blume) D.J. Middleton โมกเครือ APOCYNACEAE
22 Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br. ดาวประดับ , บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
23 Dregea volubilis Benth. ผักฮ้วน APOCYNACEAE
24 Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton ว่านตรุ APOCYNACEAE
25 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
26 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
27 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
28 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
29 Kibatalia arborea(Bl.)G.Don พุงดง APOCYNACEAE
30 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
31 Kopsia fruticosa (Kerr)A. DC. พุดชมพู APOCYNACEAE
32 Nerium oleander L. ยี่โถ APOCYNACEAE
33 Parameria laevigata (Juss.) Moldenke เครือเขามวกขาว APOCYNACEAE
34 Plumeria obtusa L. ลั่นทมขาว APOCYNACEAE
35 Plumeria pudica Jacq. ลั่นทมใบศร APOCYNACEAE
36 Plumeria rubra L. ลั่นทมแดง APOCYNACEAE
37 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
38 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon ขะย่อมใหญ่ APOCYNACEAE
39 Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard ขะย่อมหลวง APOCYNACEAE
40 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
41 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. พุดกุหลาบ APOCYNACEAE
42 Tabernaemontana divaricata ‘Dwarf’ พุดศุภโชค APOCYNACEAE
43 Tabernaemontana pandacaqui Lam. พุดฝรั่ง APOCYNACEAE
44 Telosma cordata (Burm. f.) Merr. ขจร APOCYNACEAE
45 Thevetia peruviana (Pers.) Schum. รำเพย APOCYNACEAE
46 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai เดื่อดิน APOCYNACEAE
47 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
48 Wrightia antidysenterica (L.) R. Br. พุดพิชญา APOCYNACEAE
49 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
50 Wrightia dubia Spreng. โมกแดง APOCYNACEAE
51 Wrightia pubescens R.Br. โมก APOCYNACEAE
52 Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz ‘Variegata’ โมกด่าง APOCYNACEAE
53 Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk โมกราชินี APOCYNACEAE
54 Wrightia tokiae D.J.Middleton โมกพะวอ APOCYNACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index