แสดงรายการ จากวงศ์ "FABACEAE"   พบทั้งสิ้น 29 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lasiobema scandens (L.) de Wit กระไดลิง FABACEAE
2 Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. กระถินณรงค์ FABACEAE
3 Acacia catechu (L.f.) Willd. สีเสียด FABACEAE
4 Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย FABACEAE
5 Acacia megaladena Desv.var.megaladena หนามหัน FABACEAE
6 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen ชะอม FABACEAE
7 Albizia procera (Roxb.) Benth. ถ่อน FABACEAE
8 Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen เนียง FABACEAE
9 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
10 Caesalpinia mimosoides Lam. ผักปู่ย่า FABACEAE
11 Caesalpinia sappan L. ฝาง FABACEAE
12 Cajanus cajan (L.) Millsp. มะแฮะ FABACEAE
13 Cassia × nealiae H.S.Irwin & Barneby         คูนขาว FABACEAE
14 Dalbergia cochinchinensis Pierre        พะยูง FABACEAE
15 Dalbergia nigrescens Kurz ฉนวน FABACEAE
16 Dalbergia rimosa Roxburgh กระพี้เครือ FABACEAE
17 Dallbergia volubilis Roxb. พี้พงเครือ FABACEAE
18 Entada glandulosa Gagnep. สะบ้าลิง FABACEAE
19 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
20 Milletia leucantha Kurz.var.leucantha ขะเจ๊าะ FABACEAE
21 Millettia brandisiana Kurz กระพี้จั่น FABACEAE
22 Millettia leucantha Kurz var.buteoides (Gagnep.)P.K.Lôc สาธร FABACEAE
23 Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz อะราง FABACEAE
24 Phanera glauca Benth. ssp. tenuiflora เสี้ยวเครือ FABACEAE
25 Pueraria candollei Wall.ex Benth.var.mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niryomdham กวาวเครือขาว FABACEAE
26 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
27 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
28 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
29 Spatholobus parviflorus (Roxb.ex DC.) Kuntze เถาพันซ้าย FABACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index