แสดงรายการ จากวงศ์ "FABACEAE"   พบทั้งสิ้น 28 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lasiobema scandens (L.) de Wit กระไดลิง FABACEAE
2 Acacia catechu (L.f.) Willd. สีเสียด FABACEAE
3 Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย FABACEAE
4 Acacia megaladena Desv.var.megaladena หนามหัน FABACEAE
5 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen ชะอม FABACEAE
6 Albizia procera (Roxb.) Benth. ถ่อน FABACEAE
7 Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen เนียง FABACEAE
8 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
9 Caesalpinia mimosoides Lam. ผักปู่ย่า FABACEAE
10 Caesalpinia sappan L. ฝาง FABACEAE
11 Cajanus cajan (L.) Millsp. มะแฮะ FABACEAE
12 Cassia × nealiae H.S.Irwin & Barneby         คูนขาว FABACEAE
13 Dalbergia cochinchinensis Pierre        พะยูง FABACEAE
14 Dalbergia nigrescens Kurz ฉนวน FABACEAE
15 Dalbergia rimosa Roxburgh กระพี้เครือ FABACEAE
16 Dallbergia volubilis Roxb. พี้พงเครือ FABACEAE
17 Entada glandulosa Gagnep. สะบ้าลิง FABACEAE
18 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
19 Milletia leucantha Kurz.var.leucantha ขะเจ๊าะ FABACEAE
20 Millettia brandisiana Kurz กระพี้จั่น FABACEAE
21 Millettia leucantha Kurz var.buteoides (Gagnep.)P.K.Lôc สาธร FABACEAE
22 Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz อะราง FABACEAE
23 Phanera glauca Benth. ssp. tenuiflora เสี้ยวเครือ FABACEAE
24 Pueraria candollei Wall.ex Benth.var.mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niryomdham กวาวเครือขาว FABACEAE
25 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
26 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
27 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
28 Spatholobus parviflorus (Roxb.ex DC.) Kuntze เถาพันซ้าย FABACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index