แสดงรายการ จากวงศ์ "EUPHORBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 61 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acalypha wilkesiana Müll. Arg. หูปลาช่อน EUPHORBIACEAE
2 Aleurites moluccana (L.) Willd. โพธิสัตว์ EUPHORBIACEAE
3 Antidesma montanum Blume มะเม่าขน EUPHORBIACEAE
4 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. โลด EUPHORBIACEAE
5 Aporosa wallichii Hk.f ตานโมย EUPHORBIACEAE
6 Aporusa villosa Lindl. Baill. เหมือดโลด EUPHORBIACEAE
7 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
8 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
9 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
10 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
11 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
12 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
13 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
14 Cleidion brevipetiolatum Pax & K.Hoffm. ดีหมี EUPHORBIACEAE
15 Cleidion speciflorum Merr. ดีหมี EUPHORBIACEAE
16 Cnesmone javanica Blume ละหุ่งเครือ EUPHORBIACEAE
17 Croton bonplandianus Baill. เปล้าทุ่ง EUPHORBIACEAE
18 Croton cascarilloides Raeusch เปล้าเงิน EUPHORBIACEAE
19 Croton crassifolius Geisel พังคี EUPHORBIACEAE
20 Croton oblongifolius Roxb. เปล้าใหญ่ EUPHORBIACEAE
21 Croton roxburghii N.P. Balakr. เปล้าใหญ่ EUPHORBIACEAE
22 Croton sp. เปล้าดิน EUPHORBIACEAE
23 Croton subiyratus Kurz เปล้าน้อย EUPHORBIACEAE
24 Croton tiglium Linn. สลอด EUPHORBIACEAE
25 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa มะคำไก่ EUPHORBIACEAE
26 Euphorbia milli Desmoul โป๊ยเซียน EUPHORBIACEAE
27 Excoecaria cochinchinensis Lour. ลิ้นกระบือ EUPHORBIACEAE
28 Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
29 Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
30 Hevea brasiliensis Muell. Arg. ยางพารา EUPHORBIACEAE
31 Homonoia riparia Lour. ไคร้น้ำ EUPHORBIACEAE
32 Jatropha curcas Linn. สบู่ดำ EUPHORBIACEAE
33 Jatropha gossypifolia L. สบู่แดง EUPHORBIACEAE
34 Jatropha integerrima Jacq. เข็มปัตตาเวีย EUPHORBIACEAE
35 Jatropha podagrica Hook หนุมานนั่งแท่น EUPHORBIACEAE
36 Macaranga denticulata (Blume) Mull.Arg. ตองแตบ EUPHORBIACEAE
37 Mallotus barbatus Müll. Arg. ตองเต๊า EUPHORBIACEAE
38 Mallotus decipiens Müll. Arg. ตองเปาะ EUPHORBIACEAE
39 Mallotus paniculatus (Lam.) Mull.Arg. สอยดาว EUPHORBIACEAE
40 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
41 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
42 Microstachys chamaelea (L.) Mull. Arg. สร้อยนก EUPHORBIACEAE
43 Ostodes paniculata Blume มะคังดงขน EUPHORBIACEAE
44 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม EUPHORBIACEAE
45 Phyllanthus polyphyllus Willd เสียวใหญ่ EUPHORBIACEAE
46 Phyllanthus pulcher Wall.ex Muell. Arg. ว่านธรณีสาร EUPHORBIACEAE
47 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดตอง EUPHORBIACEAE
48 Phyllanthus urinaria L. หญ้าใต้ใบ EUPHORBIACEAE
49 Phyllanthus virgatus G.Forst. ขางอำไพ EUPHORBIACEAE
50 Ricinus communis L. ละหุ่ง EUPHORBIACEAE
51 Sauropus androgynous (L.) Merrill ผักหวานบ้าน EUPHORBIACEAE
52 Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw สร้อยนกเขา EUPHORBIACEAE
53 Sauropus poomae Welzen & Chayamarit ดอกใต้ต้น EUPHORBIACEAE
54 Sauropus thorelii Beille สะเลียมหอม EUPHORBIACEAE
55 Sauropus thyrsiflorus Welzen มะยมสาย EUPHORBIACEAE
56 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. ตองผ้า EUPHORBIACEAE
57 Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท EUPHORBIACEAE
58 Trewia nudiflora L. มะฝ่อ EUPHORBIACEAE
59 Trigonostemon albiflorus Airy Shaw โลดทะนงขาว EUPHORBIACEAE
60 Trigonostemon reidiodes (Kurz) Craib โลดทะนง EUPHORBIACEAE
61 Trigonostemon thyrsoideus Stapf มะนาวเทศ EUPHORBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index