แสดงรายการ จากวงศ์ "CAESALPINIACEAE"   พบทั้งสิ้น 34 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง CAESALPINIACEAE
2 Amherstia nobilis Wall. โสกระย้า CAESALPINIACEAE
3 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
4 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
5 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
6 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
7 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
8 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
9 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
10 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
11 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
12 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
13 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
14 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
15 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
16 Bauhinia variegata Linn. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
17 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
18 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
19 Caesalpinia minax Hance คำผีแปง CAESALPINIACEAE
20 caesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz หางนกยูงไทย CAESALPINIACEAE
21 Caesalpinia sappan Linn. ฝาง CAESALPINIACEAE
22 Cassia agnes Brenan กัลปพฤกษ์เปลือกขม CAESALPINIACEAE
23 Cassia bakeriana Craib กัลปพฤกษ์ CAESALPINIACEAE
24 Cassia fistula L. ราชพฤกษ์ CAESALPINIACEAE
25 Cassia garrettiana Craib แสมสาร CAESALPINIACEAE
26 Cassia hirsuta Linn. ดับพิษ CAESALPINIACEAE
27 Cassia occidentalis Linn. ชุมเห็ด CAESALPINIACEAE
28 Cassia surattensis Burm.f. ทรงบาดาล CAESALPINIACEAE
29 Delonix regia (BoJ. ex Hook.) Raf หางนกยูงฝรั่ง CAESALPINIACEAE
30 Peltophorum pterocarpum (DC.) Back. ex Heyne นนทรี CAESALPINIACEAE
31 Pterolobium macropterum Kurz แก้วตาไว CAESALPINIACEAE
32 Saraca thaipingensis cantley ex Prain โสกเหลือง CAESALPINIACEAE
33 Schizolobium parahybum (Vell.) Blake ยูงทอง CAESALPINIACEAE
34 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. มะค่าแต้ CAESALPINIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index