แสดงรายการ จากวงศ์ "CLUSIACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp.pruniflorum (Kurz) Gogel. ติ้วขน CLUSIACEAE
2 Garcinia merguensis Wight นวล CLUSIACEAE
3 Mesua ferrea L. บุนนาค CLUSIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index