แสดงรายการ จากวงศ์ "ACANTHACEAE"   พบทั้งสิ้น 21 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acanthus ebracteatus Vahl เหงือกปลาหมอขาว ACANTHACEAE
2 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees ฟ้าทะลายโจร ACANTHACEAE
3 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
4 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
5 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau พญายอ ACANTHACEAE
6 Clinacanthus siamensis Bremek. ลิ้นงูเห่า ACANTHACEAE
7 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
8 Lepidagathis incurva D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
9 Megaskepasma erythrochlamys Lindau แดงพันธุ์ทิพย์ ACANTHACEAE
10 Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze แดงประทัด ACANTHACEAE
11 Pachystachys lutea Nees เหลืองคีรีบูน ACANTHACEAE
12 Peristrophe lanceolaria (Roxb.)Nees จ๊าฮ่อม ACANTHACEAE
13 Phlogacanthus curviflorus Nees ห้อมช้าง ACANTHACEAE
14 Rhinacanthus calcaratus Nees เขาเขียว ACANTHACEAE
15 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ทองพันชั่ง ACANTHACEAE
16 Ruellia tuberosa linn. ต้อยติ่ง ACANTHACEAE
17 Strobilanthes chiangdaoensis Terao จ๊าฮ่อมเชียงดาว ACANTHACEAE
18 Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ฮ่อม ACANTHACEAE
19 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
20 Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ACANTHACEAE
21 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. จิงจ้อผีเสื้อ ACANTHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index