แสดงรายการ จากวงศ์ "ACANTHACEAE"   พบทั้งสิ้น 23 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acanthus ebracteatus Vahl เหงือกปลาหมอขาว ACANTHACEAE
2 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees ฟ้าทะลายโจร ACANTHACEAE
3 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
4 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
5 Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau พญายอ ACANTHACEAE
6 Clinacanthus siamensis Bremek. ลิ้นงูเห่า ACANTHACEAE
7 Justicia flagilis Wall. var. variegata ขาไก่ด่าง ACANTHACEAE
8 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
9 Lepidagathis incurva D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
10 Megaskepasma erythrochlamys Lindau แดงพันธุ์ทิพย์ ACANTHACEAE
11 Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze แดงประทัด ACANTHACEAE
12 Pachystachys lutea Nees เหลืองคีรีบูน ACANTHACEAE
13 Peristrophe lanceolaria (Roxb.)Nees จ๊าฮ่อม ACANTHACEAE
14 Phlogacanthus curviflorus Nees ห้อมช้าง ACANTHACEAE
15 Rhinacanthus calcaratus Nees เขาเขียว ACANTHACEAE
16 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz ทองพันชั่ง ACANTHACEAE
17 Ruellia simplex C. Wright ต้อยติ่งน้ำ ACANTHACEAE
18 Ruellia tuberosa linn. ต้อยติ่ง ACANTHACEAE
19 Strobilanthes chiangdaoensis Terao จ๊าฮ่อมเชียงดาว ACANTHACEAE
20 Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ฮ่อม ACANTHACEAE
21 Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา ACANTHACEAE
22 Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ACANTHACEAE
23 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. จิงจ้อผีเสื้อ ACANTHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index