แสดงรายการ จากวงศ์ "MYRISTICACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Endocomia macrocoma (Miq.) W.J. de Wilde กำลังน้ำหลาก MYRISTICACEAE
2 Horsfieldia glabra (Blume) Warb. มะพร้าวนกกก MYRISTICACEAE
3 Myristica fragrans Houtt. จันทน์เทศ MYRISTICACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index