แสดงรายการ จากวงศ์ "CERATOPHYLLACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ceratophyllum demersum L. สาหร่ายพุงชะโด CERATOPHYLLACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index