แสดงรายการ จากวงศ์ "AMARYLLIDACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Crinum wattii Baker บัวบก AMARYLLIDACEAE
2 Zephyranthes grandiflora Lindl. บัวสวรรค์ AMARYLLIDACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index