แสดงรายการ จากวงศ์ "BUDDLEJACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index