แสดงรายการ จากวงศ์ "RAFFLESIACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Rafflesia kerrii Meijer บัวผุด RAFFLESIACEAE
2 Sapria himalayana Griff. ดอกบัวผุด RAFFLESIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index