แสดงรายการ จากวงศ์ "Dioscoreaceae"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Dioscorea bulbifera L. กลิ้งกลางดง DIOSCOREACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index