แสดงรายการ จากวงศ์ "BRETSCHNEIDERACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index