แสดงรายการ จากวงศ์ "AVICENnIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Avicennia alba Blume แสมขาว AVICENNIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index