แสดงรายการ จากวงศ์ "PARKERIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. กูดเขากวาง PARKERIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index