แสดงรายการ จากวงศ์ "CYATHEACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Cyathea gigantea Holtt. มหาสะดำ CYATHEACEAE
2 Cyathea spinulosa Wall. ex. Hook. กูดต้นดอยสุเทพ CYATHEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index