แสดงรายการ จากวงศ์ "ACTINIDIACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Actinidia deliciosa (A. Chev.) Liang & A.R.Ferg. กีวี ACTINIDIACEAE
2 Saurauia napaulesis DC. ช้าส้าน ACTINIDIACEAE
3 Saurauia roxburghii Wall. ส้านเห็บ ACTINIDIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index