แสดงรายการ จากวงศ์ "PIPERACEAE"   พบทั้งสิ้น 4 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Piper nigrum Linn. พริกไทย PIPERACEAE
2 Piper retrofractum Vahl ดีปลี PIPERACEAE
3 Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู PIPERACEAE
4 Piper sarmentosum Roxb. ex Hunter ช้าพลู PIPERACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index