แสดงรายการ จากวงศ์ "SALICACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Homalium tomentosum (Vent.) Benth. ขานาง SALICACEAE
2 Salix tetrasperma Roxb. สนุ่น SALICACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index