แสดงรายการ จากวงศ์ "POTAMOGETONACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Potamogeton nodosus Poir. ดีปลีน้ำ POTAMOGETONACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index