แสดงรายการ จากวงศ์ "SCROPHULARIACEAE"   พบทั้งสิ้น 18 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Adenosma caerulea R.Br. บุษบาอฐิษฐาน SCROPHULARIACEAE
2 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
3 Centranthera siamensis T. Yamaz. หญ้าดอกลำโพง SCROPHULARIACEAE
4 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. หญ้าโคมเหลือง SCROPHULARIACEAE
5 Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผักแขยง SCROPHULARIACEAE
6 Limnophila rugosa (Roth.) Merr. อ้มกบ SCROPHULARIACEAE
7 Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. หญ้าน้ำดับไฟ SCROPHULARIACEAE
8 Lindernia sp.1 - SCROPHULARIACEAE
9 Mazus pumilus (Burn.f.)van Steenis ผักต่องแต่ง SCROPHULARIACEAE
10 Paulownia taiwaniana T.W. Hu & H.J. Chang เพาว์โลเนีย SCROPHULARIACEAE
11 Pedicularis siamensis Tsoong ชมพูเชียงดาว SCROPHULARIACEAE
12 Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki ผักชีโคก SCROPHULARIACEAE
13 Scolophyllum ubonensis W. Chuakul & T. Yamaz. หญ้าค้อนกลอง SCROPHULARIACEAE
14 Scoparia dulcis Linn. กระต่ายจาม SCROPHULARIACEAE
15 Torenia fournieri Lindl. แววมยุรา SCROPHULARIACEAE
16 Torenia pierreana Bonati แววสุพัตรา SCROPHULARIACEAE
17 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell หญ้าหิ่งน้อย SCROPHULARIACEAE
18 Wightia speciosissima(D.Don) Merr. ชมพูพาน SCROPHULARIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index