แสดงรายการ จากวงศ์ "SCROPHULARIACEAE"   พบทั้งสิ้น 19 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Adenosma caerulea R.Br. บุษบาอฐิษฐาน SCROPHULARIACEAE
2 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
3 Centranthera siamensis T. Yamaz. หญ้าดอกลำโพง SCROPHULARIACEAE
4 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. หญ้าโคมเหลือง SCROPHULARIACEAE
5 Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst. นีออน SCROPHULARIACEAE
6 Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผักแขยง SCROPHULARIACEAE
7 Limnophila rugosa (Roth.) Merr. อ้มกบ SCROPHULARIACEAE
8 Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. หญ้าน้ำดับไฟ SCROPHULARIACEAE
9 Lindernia sp.1 - SCROPHULARIACEAE
10 Mazus pumilus (Burn.f.)van Steenis ผักต่องแต่ง SCROPHULARIACEAE
11 Paulownia taiwaniana T.W. Hu & H.J. Chang เพาว์โลเนีย SCROPHULARIACEAE
12 Pedicularis siamensis Tsoong ชมพูเชียงดาว SCROPHULARIACEAE
13 Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki ผักชีโคก SCROPHULARIACEAE
14 Scolophyllum ubonensis W. Chuakul & T. Yamaz. หญ้าค้อนกลอง SCROPHULARIACEAE
15 Scoparia dulcis Linn. กระต่ายจาม SCROPHULARIACEAE
16 Torenia fournieri Lindl. แววมยุรา SCROPHULARIACEAE
17 Torenia pierreana Bonati แววสุพัตรา SCROPHULARIACEAE
18 Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell หญ้าหิ่งน้อย SCROPHULARIACEAE
19 Wightia speciosissima(D.Don) Merr. ชมพูพาน SCROPHULARIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index