แสดงรายการ จากวงศ์ "EQUISETACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Equisetum debile Roxb. หญ้าถอดปล้อง EQUISETACEAE
2 Equisetum diffusum D. Don ถอดปล้องน้อย EQUISETACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index