แสดงรายการ จากวงศ์ "COSTACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Costus lacerus Gagnap. เอื้องหมายนาใหญ่ COSTACEAE
2 Costus speciosus Smith เอื้องหมายนา COSTACEAE
3 Costus tonkinensis Gagnep. เอื้องดินเหนือ COSTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index