แสดงรายการ จากวงศ์ "HELICONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Heliconia indica Lamk. กล้วยประดับ HELICONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index