แสดงรายการ จากวงศ์ "BOMBACACEAE"   พบทั้งสิ้น 4 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bombax anceps var. cambodiense Robyns ง้าว BOMBACACEAE
2 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
3 Ceiba pentandra Gaertn. นุ่น BOMBACACEAE
4 Pachira aquatica Linn. นุ่นน้ำ BOMBACACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index