แสดงรายการ จากวงศ์ "CACTACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose แคคตัสเปรูเวียนโอล์ดแมน CACTACEAE
2 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index