แสดงรายการ จากวงศ์ "CACTACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose แคคตัสเปรูเวียนโอล์ดแมน CACTACEAE
2 Hylocereus undatus (Haw.) Britlon & Rose แก้วมังกร CACTACEAE
3 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index