แสดงรายการ จากวงศ์ "STEMONACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก STEMONACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index