แสดงรายการ จากวงศ์ "CARYOPHYLLACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Drymaria diandra Bl. เกล็ดหอยดอย CARYOPHYLLACEAE
2 Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. สร้อยทองทราย CARYOPHYLLACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index