แสดงรายการ จากวงศ์ "LIMNOCHARITACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau ฝิ่นน้ำ LIMNOCHARITACEAE
2 Limnocharis flava (L.) Buchenau ตาลปัตรฤาษี LIMNOCHARITACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index